III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 54387.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 635/18, VI GUp 219/18 of/S
[BMSiG-54117/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

OBWIESZCZENIE

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2018 roku, w sprawie VI GU 635/18, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił:

1. ogłosić upadłość dłużnika Adama Banacha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Malborku (82-200) przy (informacja ukryta), PESEL: (informacja ukryta) ;

2. wezwać wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

3. zgłoszenia wierzytelności w 2 egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 219/18 of/S, należy przesłać sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta), 80-126 Gdańsk;

4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Aleksandry Stefanowskiej;

5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Holender, nr licencji 365 (adres do korespondencji: 80-116 Gdańsk, (informacja ukryta) lok. 116);

6. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19), określając, że postępowanie ma charakter główny.

7. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. akt VI GUp 219/18 of/S.