III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 54412.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 201/18 of, VI GUp 175/18
[BMSiG-54042/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r. - sygn. akt VI GU 201/18 of - została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Haliny Zemanek, numer PESEL (informacja ukryta) , obejmująca likwidację majątku.

Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi.

Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR - Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Marię Kubica, nr licencji 79.

Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 175/18.