IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54500.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-07-29 r., sygnatura akt: GD VII Ns-Rej. KRS 21029/18/361
[BMSiG-54257/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o KRS pod sygn. GD VII Ns-Rej. KRS 21029/18/361 w stosunku do: BP PŁUDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, ostatni adres siedziby: Gdańsk, ul. Myczkowskiego 7/13, 80-215, KRS: 238698, o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!