IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54544.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-13 r., sygnatura akt: GD VII Ns-Rej. KRS 22978/18/545
[BMSiG-54236/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o KRS pod sygn. GD VII Ns-Rej. KRS 22978/18/545, w stosunku do: ATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, ostatni adres siedziby: Gdańsk, ul. Wejhera 18a, 80-346, KRS: 35588, o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!