IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54547.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-01-05 r., sygnatura akt: KA. VIII Ns-Rej. KRS 38473/18/468
[BMSiG-54012/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu: BGE TRANSPORT SP. Z O.O. w MYSŁOWICACH (poprzednia firma: Transspedoil Sp. z o.o.) wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 375150,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!