IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54574.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-01-29 r., sygnatura akt: XI Ns-Rej. KRS 33470/18/910
[BMSiG-54256/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Golden Desert Foundation, nr KRS 322504, ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: Kraków, al. Pokoju 78. Wzywa się wszystkie osoby, których...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!