IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54601.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-28 r., sygnatura akt: Wa XII Ns-Rej. KRS 74574/18/714
[BMSiG-54099/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR z siedzibą w Warszawie, ul. NOWY ŚWIAT nr 6/12, kod pocz.: 00-400, poczta: WARSZAWA, numer KRS: 0000094560, celem jej wykreślenia. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!