IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54602.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-08-02 r., sygnatura akt: Wa XII Ns-Rej. KRS 75935/18/306
[BMSiG-54098/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do POLSKIE ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, AL. SOLIDARNOŚCI nr 115 lok. 2, kod pocz.: 00-140, poczta: WARSZAWA, numer KRS: 0000472206, celem jej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!