IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54606.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-19 r., sygnatura akt: GD VIII Ns-Rej. KRS 23586/18/731
[BMSiG-54249/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pod sygn. akt GD VIII Ns-Rej. KRS 23586/18/731, wobec: PRZEDSIĘBIORSTWO KUPIECKIE "FERBER" JAROSŁAW KRAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, wpisanej do KRS pod nr 68881, ostatni adres siedziby: 81-767 Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 31,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!