IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54610.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-19 r., sygnatura akt: GD VII Ns-Rej. KRS 22957/18/502
[BMSiG-54231/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o KRS pod sygn. GD VII Ns-Rej. KRS 22957/18/502 w stosunku do: PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANO-USŁUGOWE "INŻ-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ostatni adres siedziby: Gdańsk, ul. Handlowa 10, 80-554, KRS: 28308, o rozwiązanie spółki...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!