IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54636.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-03-24 r., sygnatura akt: Ko IX Ns-Rej. KRS 6818/18/788
[BMSiG-54162/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm oferujących nieruchomości do wynajęcia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Liczba rekordów:
38 223

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu wałeckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie wałeckim (woj. zachodniopomorskie).

Liczba rekordów:
6 669

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Ko IX Ns-Rej. KRS 6818/18/788, toczy się postępowanie w trybie art. 25b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 700 j.t.), o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec: WKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MIROSŁAWCU POD NR KRS 0000608432 (SĄD REJONOWY W KOSZALINIE), POPRZEDNIO RHB 1188, SĄD REJONOWY W PILE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, REGON: 510278350 , NIP: 7391011097 ostatni ujawniony adres: Mirosławiec, ul. Orla nr 3 lok. 2, kod poczt. 78-650, poczta Mirosławiec (woj. zachodniopomorskie) i jego wykreślenie z Rejestru.

Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.