XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1150696.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-11-08 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77631/18/541]

W dniu 26 listopada 2018 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

Aby przeczytać pełną treść wpisu do KRS, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!