XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1150698.
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-04-27 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26721/18/215]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza biur rachunkowych i doradztwa podatkowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 69.20.Z (Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe).

Liczba rekordów:
54 191

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa wielkopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie wielkopolskim.

Liczba rekordów:
536 295

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki03.10.2018 R., REP. A NR 2046/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA GWIAZDA, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA GWIAZDA, KRZYSZTOF BEGER-SMURZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, 60-842 POZNAŃ, UL. DĄBROWSKIEGO 57/3, ZMIANA: PAR. 1 PKT 1 I 2, PAR. 2 PKT 1, PAR. 4 PKT 1 I 3, PAR. 4 PKT 4 TIRET 1, PAR. 5 PKT 1. DODANO: PAR. 8, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNABIAŁEK
2.ImionaJAROSŁAW ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej445 ZŁ.
11.Wartość wkładu umówionego445 ZŁ.
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego445 ZŁ.
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJÓŹWICKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

10.Wysokość sumy komandytowej445 ZŁ.

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej890,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego445 ZŁ.

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego890,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WYKREŚLIĆ

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 20 A PROWADZENIE PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 85 Z TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy80 42 B ŚWIADCZENIE USŁUG DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWYCH