Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1150714.
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-04-27 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28702/18/116]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza lekarzy internistów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 86.21.Z (Praktyka lekarska ogólna).

Liczba rekordów:
34 789

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Gorzów Wielkopolski

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie).

Liczba rekordów:
18 537

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaESTEMEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaTELEMEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. NA STOKU nr domu 73 kod pocztowy 61-663 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. PIOTRA WAWRZYNIAKA nr domu 64 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA

Rubryka 3. Oddziały

1

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuESTEMEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI

WYKREŚLIĆ

1.Firma oddziałuESTEMEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

WPISAĆ

1.Firma oddziałuTELEMEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.07.2018 R., REP. A NR 3391/2018, NOTARIUSZ HENRYK PIOTR WISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., ZMIENIONO: §2, §3, §6, §7, §8, §11 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaESTEMEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON639732398

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaESTEMEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTELEMEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBACHALSKI
2.ImionaDARIUSZ JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

10.Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego3.000, ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego6.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

WYKREŚLIĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDYDYK
2.ImionaMARIUSZ STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego3000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego3000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaESTEMEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON639732398

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaESTEMEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTELEMEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ