XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1151344.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-27 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/79368/18/150]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

1

Dla pozycji: nr wpisu 14 data wpisu 2017.11.13


Podrubryka 1. Dane likwidatorów

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAWŁOWSKI
2.ImionaŁUKASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)