XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1151700.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2017-05-29 r.
[RDF/906449/18/378]

W dniu 2018.11.27 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017