XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1151718.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2004-11-30 r.
[RDF/905670/18/863]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.05.2017 DO 30.04.2018