XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1151742.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-12-14 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/15450/18/396]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina SOŚNICOWICE miejscowość SOŚNICOWICE

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość GLIWICE ulica DASZYŃSKIEGO nr domu 476 D kod pocztowy 44-151 poczta GLIWICE kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość SOŚNICOWICE ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 10 kod pocztowy 44-153 poczta SOŚNICOWICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki24.08.2018 R. - REP.A NR 5033/2018, NOTARIUSZ JAROSŁAW PIETRYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU - ZMIANA §3