XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1151900.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-07-31 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/37034/18/110]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGALOWY
2.ImionaGRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE