XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 1152048.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-01-23 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/43048/18/758]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki09.05.2018 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 4128/2018; ZMIANA: §6; 09.07.2018 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 6026/2018; ZMIANA: §7; 09.10.2018 R., NOTARIUSZ ANNA BEM, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 8473/2018; OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO; 08.11.2018 R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 9369/2018; OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O SPROSTOWANIU OŚWIADCZENIA O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego40350000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego41570000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji40350000

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji41570000

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego40350000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego41570000,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiD
2.Liczba akcji w danej serii540000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

2

1.Nazwa serii akcjiE
2.Liczba akcji w danej serii680000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE