XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 1152066.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2014-06-03 r.
[RDF/906384/18/556]

W dniu 2018.11.27 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017