XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 1152068.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2014-06-03 r.
[RDF/906386/18/358]

W dniu 2018.11.27 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017