XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 1152074.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-11-04 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15440/18/75]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRUSIECKA
2.ImionaALICJA NATALIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZYBOROWSKA
2.ImionaHALINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoRUSIECKA
2.ImionaALICJA NATALIA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA