XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 1152130.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2006-10-17 r.
[RDF/905467/18/147]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017