XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 1152139.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2014-12-17 r.
[RDF/906073/18/531]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 29.01.2016 DO 31.12.2016