XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 1152179.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-09-18 r.
[RDF/905960/18/845]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 26.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016