XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 1152186.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-04-17 r.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7762/18/957]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu26.06.2018R. ZMIENIONO PARAGRAFY: §10 UST.6, §12 UST.3, §12 UST.7 LIT.D; DODANO PARAGRAFY: §7 UST.1 PKT.21 I 22, §7 UST.3 PKT.25,§7 UST.4 I 5 ,§10 UST.8;