XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 1152197.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-02-20 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/44513/18/366]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

Dla pozycji:

1.NazwiskoDORENDA
2.ImionaZBIGNIEW KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU