XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1154895.
KRS 0000435344, REGON 302235034, NIP 7811880814
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-10-04 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29152/18/186]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Vol Commerce sp. z o.o. w upadłości sprawozdanie finansowe

W dniu 2018.11.27 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaVOL COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaVOL COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Dział 6.

Rubryka 5. Informacja o postępowaniu upadłościowym

WPISAĆ

1

1.Informacje o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY POZNAŃ- STARE MIASTO W POZNANIU nr SYGN. XI GU 542/18, data 12.10.2018
3.Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ

Podrubryka 1. Dane syndyka

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDZIERŻAWCZYK
2.ImionaMARCIN BOGUSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach