III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6382.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 305/17, VI GUp 5/18
[BMSiG-5822/2018]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt VI GU 305/17, ogłoszono upadłość dłużnika Barbary Kolassy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Kolassa P.H.U., PESEL (informacja ukryta) . Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!