III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6383.
SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 9/18 of
[BMSiG-5657/2018]

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 9/18 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Norbert Damętko, zamieszkały w Radomiu przy ulicy Maratońskiej 21/1 (numer PESEL (informacja ukryta) ), ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!