III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6384.
SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 176/17 of
[BMSiG-5647/2018]

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 176/17 of ogłosił upadłość Michała Figarskiego zamieszkałego w Radomiu przy (informacja ukryta), posługującego się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!