III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6384.
SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 176/17 of
[BMSiG-5647/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 176/17 of ogłosił upadłość Michała Figarskiego zamieszkałego w Radomiu przy (informacja ukryta), posługującego się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!