III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6398.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GU 758/17/2, X GUp 19/18
[BMSiG-5626/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt X GU 758/17/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Grzegorza Mielcarka (Mielcarek) zamieszkałego w Katowicach, (informacja ukryta), posiadającego nr PESEL: (informacja...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!