III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6399.
SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 157/17 of
[BMSiG-5662/2018]

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 157/17 of ogłosił upadłość Elżbiety Rembowskiej zamieszkałej w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 25 m. 1, posługującej się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!