III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6402.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GU 763/17/9, X GUp 20/18/9
[BMSiG-5827/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 763/17/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Wittstock (PESEL nr 59122311686), zamieszkałej w pod adresem: 43-190 Mikołów, (informacja ukryta).Sędziego komisarza wyznaczono...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!