III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6404.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 12/18, V GUp 38/18
[BMSiG-5655/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie sygn. akt V GU 12/18 ogłosił upadłość Anny Ślusarczyk zam. w Stalowej Woli, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył na Sędziego komisarza w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!