III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6406.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU "of" 9/18, V GUp "of" 15/18
[BMSiG-5643/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 r. (sygn. akt V GU "of" 9/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Arkadiusza Żebrowskiego zamieszkałego w Kętrzynie, (informacja ukryta) m. 19, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!