III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 6416.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp "of" 99/17
[BMSiG-5627/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marzeny Boguckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp "of" 99/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!