III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 6430.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 245/17
[BMSiG-5771/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dariusza Klocka (PESEL: (informacja ukryta) ) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 245/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniające listy wierzytelności z dnia 18 listopada 2017 r. oraz 11 stycznia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!