III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 6431.
SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 19/16
[BMSiG-5730/2018]

Sędzia komisarz masy upadłości Jadwigi Kończyńskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V GUp 19/16 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, ul. Kilińskiego 20...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!