III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 6433.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 54/17
[BMSiG-5825/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marty Korzeniowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 54/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. przez syndyka drugiej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!