III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 6438.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 304/17
[BMSiG-5806/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 7 lutego 2018 roku główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Mazurka, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: 37-200 Przeworsk, (informacja ukryta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!