III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 6448.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 615/17
[BMSiG-5775/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana mu w dniu 4.12.2017 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogusława Widalskiego, sygn. akt X GUp 615/17. Zainteresowani mogą przeglądać listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!