III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 6458.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 363/17
[BMSiG-5600/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Waśniewskiego, nr PESEL (informacja ukryta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż został sporządzony i w dniu 1 lutego 2018 roku przekazany sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Tadeusza Waśniewskiego (sygn. akt X GUp 363/17)....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!