III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 6462.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 372/17
[BMSiG-5620/2018]

Obwieszcza się, że w dniu 1 lutego 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Wiktora Durki zamieszkałego: Warszawa 00-454, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!