III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 6469.
SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 2/16
[BMSiG-5797/2018]

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy we Włocławku ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym upadłego Romana Drążek, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: Zielińsk 22, 87-220 Osięciny, nr PESEL (informacja ukryta) , obejmującym likwidację jego majątku, sygn. akt V GUp 2/16, wydał w dniu 26 października 2017 roku postanowienie o...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!