III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 6481.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 644/17
[BMSiG-5633/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Obwieszcza się, że w dniu 8 stycznia 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Stanisława Czernieckiego, zam. (informacja ukryta), 05-825 Grodzisk Mazowiecki, PESEL: (informacja ukryta) , opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości Stanisława Czernieckiego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 39, położonego przy (informacja ukryta) w Grodzisku Mazowieckim, objętego księgą wieczystą KW WA1G/00051515/3.

Każdy zainteresowany może przeglądać opis i oszacowanie w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa (informacja ukryta).
Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie tygodnia od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe.
sygn. akt X GUp 644/17.