III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 6493.
SĄD REJONOWY WE WŁOCLAWKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 15/15
[BMSiG-5747/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 r. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Ruchewicz nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonym przed Sądem Rejonowym we Włocławku, V Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GUp 15/15), na podstawie art. 315 i 334 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze wyłączył z masy upadłości Agnieszki Ruchewicz telewizor plazmowy marki Samsung model PS42A457P1DXXH seria Z5GN3STQA001703W oraz wierzytelność w kwocie 5900 zł wynikającą z nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 3 września 2015 r. (sygn. akt I Nc 5050/15). Postanowienie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział V Gospodarczy ul. Kilińskiego 20 (pokój 139).

W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, upadły i każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza zażalenie.