III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 6493.
SĄD REJONOWY WE WŁOCLAWKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 15/15
[BMSiG-5747/2018]

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 r. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Ruchewicz nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonym przed Sądem Rejonowym we Włocławku, V Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GUp 15/15), na podstawie art. 315 i 334 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze wyłączył z masy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!