IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 6590.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-10-28 r., sygnatura akt: X GRp 24/17
[BMSiG-5804/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm konsultingowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 70.22.Z (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania).

Liczba rekordów:
61 196

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
423 833

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Postanowieniem z dnia 29.12.2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych:

1. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe GKK lnvestment Group Sp. z o.o. w organizacji Sp. k., ul. Białołęcka 259, 03-253 Warszawa, KRS 0000582617;

2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir;

3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego (nr licencji 886);

4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt X GRp 24/17.

Postanowieniem z dnia 25.01.2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, umorzył przyśpieszone postępowanie układowe GKK lnvestment Group Sp. z o.o. w organizacji Sp. k., ul. Białołęcka 259, 03-253 Warszawa, KRS 0000582617.
Wierzycielom - w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia - przysługuje prawo do zażalenia postanownienia o umorzeniu przyśpieszonego postępowania układowego, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem tutejszego Sądu.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe - w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego - mają prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.