V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 8089.
SĄD REJONOWY W GŁOGOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1844/16
[BMSiG-7283/2018]

Przed Sądem Rejonowym w Głogowie, sygn. akt I Ns 1844/16, toczy się z wniosku Władysławy Łyko i Zdzisława Łyko sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 196, 221 i 448, położonej w obrębie Kwielice, gm. Grębocice, objętych Księgą Wieczystą nr LE1G/00008438/6. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w ciągu trzech...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!